Дата на влизане: 2008-10-03

Дата на излизане: 2008-11-17
Седмица 8 - 2008-11-13
Номинира за изгонване Бе номиниран за изгонване
Филип Ралев - 2 точки Даниела Костова - 2 точки
Виолета Пенева - 1 точка Иванина Колева - 2 точки
Таня Велкова - 2 точки
Георги Алурков - 2 точки
Мартин Иванов - 2 точки
Наталия Михаилова - 1 точка
Самие Джеферова - 1 точка
Филип Ралев - 1 точка
Виолета Пенева - 1 точка
Седмица 7 - 2008-11-06
Номинира за изгонване Бе номиниран за изгонване
Виолета Пенева - 2 точки Даниела Костова - 2 точки
Филип Ралев - 1 точка Жени Червенкова - 2 точки
Таня Велкова - 2 точки
Мартин Иванов - 2 точки
Виолета Пенева - 2 точки
Иванина Колева - 1 точка
Самие Джеферова - 1 точка
Георги Алурков - 1 точка
Филип Ралев - 1 точка
Седмица 6 - 2008-10-31
Номинира за изгонване Бе номиниран за изгонване
Филип Ралев - 2 точки Даниела Костова - 2 точки
Самие Джеферова - 1 точка Жени Червенкова - 2 точки
Иванина Колева - 2 точки
Наталия Михаилова - 2 точки
Георги Алурков - 2 точки
Умберто - 2 точки
Таня Велкова - 1 точка
Мартин Иванов - 1 точка
Филип Ралев - 1 точка
Цветан Христов - 1 точка
Виолета Пенева - 1 точка
Седмица 4 - 2008-10-16
Номинира за изгонване Бе номиниран за изгонване
Мила Петрова - 2 точки Даниела Костова - 2 точки
Самие Джеферова - 1 точка Жени Червенкова - 1 точка
Мила Петрова - 1 точка
Георги Алурков - 1 точка