Дата на влизане: 2008-11-13

Дата на излизане:2008-12-04
Седмица 11 - 2008-12-01
Номинира за изгонване Бе номиниран за изгонване
Таня Велкова - 2 точки Самие Джеферова - 2 точки
Денислав Диянов Минев - 1 точка Таня Велкова - 2 точки
Денислав Диянов Минев - 2 точки
Георги Алурков - 1 точка
Седмица 10 - 2008-11-27
Номинира за изгонване Бе номиниран за изгонване
Наталия Михаилова - 2 точки    
Иванина Колева - 1 точка
Седмица 10 - 2008-11-24
Номинира за изгонване Бе номиниран за изгонване
Мартин Иванов - 2 точки    
Иванина Колева - 1 точка
Седмица 9 - 2008-11-20
Номинира за изгонване Бе номиниран за изгонване
Мартин Иванов - 2 точки Таня Велкова - 1 точка
Иванина Колева - 1 точка