Дата на влизане: 2008-11-13

Дата на излизане: 2008-12-14
Седмица 11 - 2008-12-01
Номинира за изгонване Бе номиниран за изгонване
Венцислав Николов Даскалов - 2 точки Даниела Костова - 2 точки
Георги Алурков - 1 точка Георги Алурков - 2 точки
Наталия Михаилова - 1 точка
Самие Джеферова - 1 точка
Венцислав Николов Даскалов - 1 точка
Седмица 10 - 2008-11-27
Номинира за изгонване Бе номиниран за изгонване
Наталия Михаилова - 2 точки Даниела Костова - 2 точки
Даниела Костова - 1 точка Наталия Михаилова - 1 точка
Георги Алурков - 1 точка
Седмица 10 - 2008-11-24
Номинира за изгонване Бе номиниран за изгонване
Наталия Михаилова - 2 точки Наталия Михаилова - 2 точки
Даниела Костова - 1 точка Даниела Костова - 1 точка
Седмица 9 - 2008-11-20
Номинира за изгонване Бе номиниран за изгонване
Наталия Михаилова - 2 точки Наталия Михаилова - 2 точки
Даниела Костова - 1 точка Даниела Костова - 1 точка