Дата на влизане: 22.09.2008

Дата на излизане:
 
Недопусната в къщата поради здравословни проблеми.